AMBIENT

Tìm X biết đốt cháy X gam P cần 5,6 lít O2?

bởi An Nhiên 08/05/2019

1) Oxi hóa hoàn toàn X gam photpho cần 5,6 lít khí O2. Tính X , sản phầm thuộc chất vô cơ nào đọc tên sản phẩm.

2) Oxi hóa hoàn toàn 8gam 1 kim loại hóa trị II. Thu được 11,2 gam Oxít của kim loại đó. Xác định tên kim loại

GIÚP E VỚI MN khocroikhocroikhocroi, THANK MN TRƯỚC NHA

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 2. Gọi Kim loại có hoá trị 2 là A => CTHH oxit là AO

  \(m_O=11,2-8=3,2g\)

  \(n_O=\dfrac{3,2}{16}=0,2mol\)

  \(PT:2A+O_2-t^o>2AO\)

  \(0,2mol\) \(0,4mol\)

  Ta có: \(n_{AO}=\dfrac{m_{AO}}{M_{AO}}\Leftrightarrow0,2=\dfrac{11,2}{A+16}\Leftrightarrow0,2A+3,2=11,2\)

  \(\Leftrightarrow0,2A=8\)

  \(\Leftrightarrow A=40\)

  \(\Rightarrow A\)\(Ca\Rightarrow CTHH\) của \(Oxit\)\(CaO\)

  \(\)

  bởi Đoàn Mỹ Ánh 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>