AMBIENT

Nguyễn Thị Thanh's Profile

Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Thị Thanh

01/01/1970

Số câu hỏi 1049
Số câu trả lời 174
Điểm 323
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (113)

  • Nguyễn Thị Thanh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thị Thanh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thị Thanh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thị Thanh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thị Thanh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thị Thanh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thị Thanh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thị Thanh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thị Thanh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thị Thanh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng