AMBIENT

Viết PTHH khi cho Na, K tác dụng với H2O dư?

bởi Lan Anh 08/05/2019

hòa tan 8,95g hỗn hợp 2 kim loại Na và K trong H2O dư thu được dung dịch A và 2,8l khí H2 (đktc)

a)viết các phương trình phản ứng xảy ra

b)tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi ki loại trong hỗn hợp ban đầu

c)nếu tăng lượng nước trong dung dịch A lên 2 lần thì nồng độ CM của dung dịch A thay đổi bao nhiêu lần

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • nH2=\(\dfrac{2.8}{22.4}\)=0.125 (mol)

  Gọi số mol của Na và K lần lượt là x và y (x,y>0)

  PTPU:

  2Na + 2H 2 O → 2Na OH + H 2

  x → x x x/2

  2K + 2 H 2 O → 2KOH + H 2

  → y y y/2

  \(n\) H2 =x/2+y/2=0.125 (mol) (*)

  Mh2=x.MNa+y.MK=23x+39y=8.95 g (**)

  Từ (*) và (**) ta có hệ:

  \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{2}=0.125\\23x+39y=8.95\end{matrix}\right.\)\(\)\(\left\{{}\begin{matrix}x=0.05\\y=0.2\end{matrix}\right.\)

  x=0.05→mNa=0.05*231.05g

  \(\Rightarrow\)%mNa=\(\dfrac{1.15}{8.95}\cdot100\)%=12.85%

  \(\Rightarrow\)%mK=100%-12.85%=87.15%

  bởi Bùi Mỹ Uyên 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>