MOBILEAPP

Nguyễn Trọng Nhân's Profile

Nguyễn Trọng Nhân

Nguyễn Trọng Nhân

01/01/1970

Số câu hỏi 1061
Số câu trả lời 188
Điểm 366
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (122)

  • Nguyễn Trọng Nhân: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Trọng Nhân: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Trọng Nhân: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Trọng Nhân: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Trọng Nhân: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Trọng Nhân: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Trọng Nhân: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Trọng Nhân: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Trọng Nhân: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Trọng Nhân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm