ON
ADMICRO

Nguyễn Trọng Nhân's Profile

Nguyễn Trọng Nhân

Nguyễn Trọng Nhân

01/01/1970

Số câu hỏi 1696
Số câu trả lời 799
Điểm 1115
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (767)

  • Nguyễn Trọng Nhân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 giờ
  • Nguyễn Trọng Nhân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 19 giờ
  • Nguyễn Trọng Nhân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 22 giờ
  • Nguyễn Trọng Nhân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày
  • Nguyễn Trọng Nhân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày
  • Nguyễn Trọng Nhân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày
  • Nguyễn Trọng Nhân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Trọng Nhân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Trọng Nhân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Trọng Nhân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày

 

1=>1