AMBIENT

Tính mFe tạo thành khi khử 16g Fe2O3?

bởi Quế Anh 13/05/2019

câu 1: cho 16 gam sắt ( I I I) oxit Fe2O3 khử hoàn toàn bằng khí hiđro. sau phản ứng thu được sắt và hơi nước

A. tính khối lượng sắt tạo thành

B. nếu cần lượng khí hiđro trên phải dùng bao nhiêu gam kẽm tác dụng với dung dịch axit clohiđri

câu 2: cho sắt ( I I I) oxit Fe2O3 khử hoàn toàn bằng khí hiđro.sau phản ứng thu được 28 gam sắt với hơi nước

A. tính khối lượng sắt(I I I) cần dùng

B.nếu cần lượng khí hiđro trên phải dùng bao nhiêu gam kẽm tác dụng với dung dịch axit clohiđri

câu 3: cho 32 gam CuO khử bởi khí hiđro thu được đồng và nước

A. tính khối lượng đồng tạo thành

B. nếu đem đốt khí hiđro trên trong khí oxi. tính khối lượng nước tạo thành

câu 4: cho CuO khử bởi khí hiđro thu được 12,8 gam đồng và nước

A. tính khối lượng đồng (I I ) cần dùng

B. nếu đem đốt khí hiđro trên trong khí oxi. tính khối lượng nước tạo thành

mấy bài này thầy giải mình không hiểu mấy bạn chỉ dùm nha

mình cảm ơn

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1.a.PTHH:Fe2O3+3H2----->2Fe+3H2O (1)

  \(n_{Fe_2O_3}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{16}{160}=0,1\left(mol\right)\)

  Theo PTHH (1):\(n_{Fe}=2n_{Fe_2O_3}=2.0,1=0,2\left(mol\right)\)

  \(m_{Fe}=n.M=0,2.56=11,2\left(g\right)\)

  b.Theo PTHH (1):\(n_{H_2}=3n_{Fe_2O_3}=3.0,1=0,3\left(mol\right)\)

  PTHH:Zn+2HCl----->ZnCl2+H2(2)

  Theo PTHH (2):\(n_{Zn}=n_{H_2}=0,3\left(mol\right)\)

  \(m_{Zn}=n.M=0,3.65=19,5\left(g\right)\)

  bởi Trần Khải Nguyên 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>