Nguyễn Thủy's Profile

Nguyễn Thủy

Nguyễn Thủy

01/12/1998

BTVH Thanh Đa

Số câu hỏi 996
Số câu trả lời 197
Điểm 425
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (130)

  • Nguyễn Thủy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thủy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thủy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thủy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thủy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thủy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thủy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thủy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Thủy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Thủy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng