YOMEDIA

Nguyễn Thủy's Profile

Nguyễn Thủy

Nguyễn Thủy

01/01/1970

Số câu hỏi 995
Số câu trả lời 197
Điểm 425
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (130)

  • Nguyễn Thủy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Thủy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Thủy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Thủy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Thủy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Thủy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Thủy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Thủy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Thủy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Thủy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng