AMBIENT

Tính khối lượng H2SO4 cần dùng để hoàn tan 6,5g kẽm?

bởi thanh hằng 13/05/2019

Cho 6,5 ( g ) Kẽm tan hoàn toàn trong dung dịch Axit clohidric

a) Tính khối lượng axit tham gia phản ứng

b) Tính khối lượng muối tạo thành và thể tích khí ở đktc

Các bạn giải gấp cho mình nha . Mình đag cần rất gấp .

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

  a) \(n_{Zn}=\dfrac{6,5}{65}=0,1\left(mol\right)\)

  Theo PT: \(n_{HCl}=2n_{Zn}=2\times0,1=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{HCl}=0,2\times36,5=7,3\left(g\right)\)

  b) Theo PT: \(n_{ZnCl_2}=n_{Zn}=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{ZnCl_2}=0,1\times136=13,6\left(g\right)\)

  Theo PT: \(n_{H_2}=n_{Zn}=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow V_{H_2}=0,1\times22,4=2,24\left(l\right)\)

  bởi Nguyễn Xuân Đạt 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>