RANDOM

Tính thể tích H2 thu được khi cho 11,2g Fe tác dụng với HCl?

bởi Nguyễn Trọng Nhân 14/05/2019

Bài 11: Cho 11,2 g Fe tác dụng với dung dịch HCl. Tính :

a) Thể tích khí H2 thu được ở đktc

b) Khối lượng HCl phản ứng

c) khối lượng FeCl2 tạo thành

Bài 12: Cho phản ứng : 4Al + 3O2 ------> 2Al2O3. Biết 2,4.1023 nguyên tử Al phản ứng

a) Tính thể tích O2 đã tham gia phản ứng ở đktc. Từ đó tính thể tích không khí cần dùng. Biết khí oxi chiếm 1/5 thể tích của không khí

b) Tính khối lượng Al2O3 tạo thành

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • nAl = N : 6.1023 = 2,4.1022:6.1023= 0,04
  • Pt: 4Al + 3O2 -> 2Al2O3​

  -> nO2 = 0.03 mol ; nAl2O3 = 0,02 mol

  a. VO2= n.22,4= 0,03.22,4 = 0,672 l

  ta có Vkk = 5VO2 = 5.0,672 = 3,36l

  b ta có m Al2O3= n.M=0,02 . 102 =2,04g

  bởi Võ Thị Thu Phương 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA