Tính V NO thu được khi hòa tan Fe bằng 200g HNO3 63%?

bởi Nguyễn Bảo Trâm 08/05/2019

hòa tan hoàn toàn Fe bằng 200 g dd \(HNO_3\) 63% thu đc khí NO và trong dd sau phản ứng nồng độ % \(HNO_3\) là 39,92% .Tính thể tích NO (đktc)

Câu trả lời (1)

 • Đặt số mol NO và N2O trong 8,96 l hỗn hợp A lần lượt là x và y.

  Ta có:

  Từ (I, II): x = 0,3 và y = 0,1

  Các phương trình phản ứng:

  Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO↑ + 2H2O (1)

  0,03mol ← 0,3 mol

  8 Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N­2O↑ + 15H2O (2)

  ← 0,1 mol  bởi trần tuyết chinh 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan