YOMEDIA

Nguyễn Thanh Thảo's Profile

Nguyễn Thanh Thảo

Nguyễn Thanh Thảo

01/01/1970

Số câu hỏi 2173
Số câu trả lời 1305
Điểm 1745
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (247)

  • Nguyễn Thanh Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thanh Thảo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thanh Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thanh Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thanh Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thanh Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thanh Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thanh Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Nguyễn Thanh Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Nguyễn Thanh Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
ADMICRO
 

 

ON