ON
ADMICRO

Nguyễn Thanh Thảo's Profile

Nguyễn Thanh Thảo

Nguyễn Thanh Thảo

01/01/1970

Số câu hỏi 1797
Số câu trả lời 918
Điểm 1368
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (919)

  • Nguyễn Thanh Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 giờ
  • Nguyễn Thanh Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 giờ
  • Nguyễn Thanh Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 8 giờ
  • Nguyễn Thanh Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 9 giờ
  • Nguyễn Thanh Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 giờ
  • Nguyễn Thanh Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 20 giờ
  • Nguyễn Thanh Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 22 giờ
  • Nguyễn Thanh Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày
  • Nguyễn Thanh Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày
  • Nguyễn Thanh Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày

 

1=>1