AMBIENT

Nguyễn Thanh Thảo's Profile

Nguyễn Thanh Thảo

Nguyễn Thanh Thảo

01/01/1970

Số câu hỏi 1082
Số câu trả lời 185
Điểm 478
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (142)

  • Nguyễn Thanh Thảo: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thanh Thảo: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thanh Thảo: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thanh Thảo: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thanh Thảo: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thanh Thảo: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thanh Thảo: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thanh Thảo: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thanh Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Thanh Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng