AMBIENT

Tính VH2 thu được khi hòa tan 26g Zn vào dung dịch H2SO4?

bởi Van Tho 08/05/2019

Hòa tan 26g kẽm vào H2SO2 thì thu được ZnSO4 và khí H2 (đktc). Biết hiệu suất phản ứng đạt 95%.

a. Tính khối lượng H2SO4 đã dùng?

b. Tính khối lượng của ZnSO4 sinh ra?

c. Tính thể tích H2 thu được?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) nZn ban đầu = \(\frac{26}{65}=0,4\) mol

  nZn pứ = 0,4 . \(\frac{95}{100}\) = 0,38 mol

  Pt: Zn + ......H2SO4 --> ZnSO4 + H2

  0,38 mol->0,38 mol-> 0,38 mol-> 0,38 mol

  mH2SO4 = 0,38 . 98 = 37,24 (g)

  b) mZnSO4 = 0,38 . 161 = 61,18 (g)

  c) VH2 = 0,38 . 22,4 = 8,512 (lít)

  bởi phạm vụ 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>