Tính m chất rắn thu được khi cho 44,8 lít H2 qua 4,8g CuO?

bởi Hy Vũ 08/05/2019

Cho 44,8 khí hiđro đi qua 4,8 đồng oxit nung nóng.Tính khối lượng chất rắn thu được???

Câu trả lời (1)

 • nH2 = 2 mol

  nCuO = 0,06 mol

  \(CuO+H_2\underrightarrow{t^o}Cu+H_2O\)

  Đặt tỉ lệ ta có

  2 > 0,06

  \(\Rightarrow\) H2

  \(\Rightarrow\) mCu = 0,06.64 = 3,84 (g)

  bởi Phu Cuong Cuong 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan