AMBIENT

Viết PTHH khi đốt cháy 4,8g Mg trong oxi không khí?

bởi thu hảo 13/05/2019

Khi đốt 4,8 g Mg trong không khí thu được MgO.

a) Viết phương trình hóa học xảy ra

b) Tính khối lượng MgO tạo thành

c) Tính thể tích oxi cần dùng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) Số mol của Mg là:

  \(n_{Mg}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{4,8}{24}=0,2\left(mol\right)\)

  PTHH: \(2Mg+O_2\underrightarrow{t^0}2MgO\)

  ------0,2(mol)-0,1(mol)-0,2(mol)---

  b) Khối lượng MgO tạo thành là:

  \(m_{MgO}=n.M=0,2.40=8\left(g\right)\)

  c) Thể tích khí oxi cần dùng ở đktc là:

  \(V_{O_2}=22,4.n=22,4.0,1=2,24\left(l\right)\)

  Vậy ...

  bởi Vũ Đức Trung 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>