AMBIENT

Viết PTHH kkhi cho Al, zn tác dụng với dung dịch HCl?

bởi Mai Thuy 17/05/2019

Cho 4,06 gam hh Al và Zn tác dụng với 200 ml dd HCl 2,3M.

a) Nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn thì các kim loại có tan hết không?

b) Nếu trong thí nghiệm trên có 2,128 lít khí H2 (đktc) thoát ra thì sau khi cô cạn cẩn thận dd thu được bao nhiêu g muối khan.

Giúp mình với!!!

Cảm ơn trước nha!!!!

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • nHCl = 0,2 . 2,3 = 0,46 mol

  Pt: 2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2

  .....Zn + 2HCl --> ZnCl2 + H2

  Gỉa sử hh chỉ có Al

  nAl = \(\dfrac{4,06}{27}=0,1504\left(mol\right)\)

  Pt: 2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2

  0,1504-->0,4512

  Gỉa sử hh chỉ có Zn

  nZn = \(\dfrac{4,07}{65}=0,063\left(mol\right)\)

  Pt: Zn + 2HCl --> ZnCl2 + H2

  0,063--> 0,126

  Vì: \(0,063< n_{hh}< 0,1504< 0,46\)

  Nên kim loại pứ hết

  b) nH2 = 0,19 mol

  nHCl pứ = 2nH2 = 2 . 0,19 = 0,38 mol

  mmuối = mkim loại + mgốc axit = 4,06 + 0,38 . 35,5 = 17,55 (g)

  bởi Nguyễn Chi 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>