Phạm Phú Lộc Nữ's Profile

Phạm Phú Lộc Nữ

Phạm Phú Lộc Nữ

12/01/1998

BTVH Cấp 2,3 Nguyễn Thái Học

Số câu hỏi 1093
Số câu trả lời 174
Điểm 376
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (110)

  • Phạm Phú Lộc Nữ: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 1 tháng
  • Phạm Phú Lộc Nữ: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 1 tháng
  • Phạm Phú Lộc Nữ: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 1 tháng
  • Phạm Phú Lộc Nữ: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 1 tháng
  • Phạm Phú Lộc Nữ: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 1 tháng
  • Phạm Phú Lộc Nữ: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 1 tháng
  • Phạm Phú Lộc Nữ: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Phạm Phú Lộc Nữ: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • Phạm Phú Lộc Nữ: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • Phạm Phú Lộc Nữ: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng