Tính m mỗi kim loại trong hỗn hợp gồm 16g Cu, Zn khi cho tác dụng H2SO4 thu được 3,36 lít khí?

bởi Bảo Lộc 17/05/2019

Cho 16(g) hỗn hợp X gồm Cu và Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3.36(l)khí (đktc)
và dung dịch Y chứa muối và axit dư
a)Tính khối lượng mỗi kim loại trong X
b)Tính khối lượng dung dịch Y biết rằng muối trong dung dịch Y có nồng độ 20%

Câu trả lời (1)

 • a)
  gọi nCu=x mol; nZn=y mol =>64x+65y=16 (1)
  Cho X vào H2SO4 loãng =>Cu không td; số mol H2=0,15
  Zn + H2SO4 => ZnSO4 + H2
  y..........y..............y..............
  =>y=0,15 mol =>mZn=0,15.65=9,75gam =>mCu=16-mZn=6,25 gam
  b)
  dung dịch thu đc có 0,15 mol muối ZnSO4 => khối lg chất tan ZnSO4 là m=0,15.161=24,15 gam
  mà C% của ZnSO4 bằng 20 => khối lg dung dịch Y là m(dd Y) = 24,15.100/20=120,75 gam

  bởi Nguyen Hao 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan