AMBIENT

thủy tiên's Profile

thủy tiên

thủy tiên

01/01/1970

Số câu hỏi 1106
Số câu trả lời 304
Điểm 365
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (97)

  • thủy tiên: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • thủy tiên: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • thủy tiên: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • thủy tiên: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • thủy tiên: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • thủy tiên: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • thủy tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • thủy tiên: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • thủy tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • thủy tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng