AMBIENT

Tính khối lượng của HCl cần dùng để tác dụng với 48g Fe2O3?

bởi can tu 13/05/2019

Cho 48g Fe2O3 tác dụng vừa đủ với HCL

a Tìm KL của HCL

b Tính KL của FeCL2 tạo thành sau phản ứng

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • PTHH: Fe2O3 + 6HCl ➞ 2FeCl3 + 3H2

  a) \(n_{Fe_2O_3}=\dfrac{48}{160}=0,3\) (mol)

  Theo PT: \(n_{HCl}=6n_{Fe_2O_3}=\) 6 . 0,3 = 1,8 (mol)

  ⇒ mHCl = 1,8 . 36,5 = 65,7 (g)

  b) Theo PT: \(n_{FeCl_3}=2n_{Fe_2O_3}=\) 2 . 0,3 = 0,6 (mol)

  \(m_{FeCl_3}=\) 0,6 . 162,5 = 97,5 (g)

  bởi Trần Mai 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>