YOMEDIA
IN_IMAGE

Viết PTHH khi cho H2 đi qua ống đựng CuO đun nóng?

Dẫn khí H2 đi qua ống sứ có chứa 64 g bột CuO đang được đun nóng.

a) Viết PTHH

b) Tính khối lượng kim loại thu được sau phản ứng

c) Để có đủ lượng khí H2 dùng cho phản ứng trên thì cần phải dùng hết bao nhiêu gam Zn phản ứng với HCl?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a.PTHH:CuO+H2----->Cu+H2O (1)

  b.\(n_{CuO}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{64}{80}=0,8\left(mol\right)\)

  Theo PTHH (1):nCu=nCuO=0,8mol

  \(m_{Cu}=n.M=0,8.64=51,2\left(g\right)\)

  c.Theo PTHH (1):\(n_{H_2}=n_{CuO}=0,8\left(mol\right)\)

  PTHH:Zn+2HCl----->ZnCl2+H2 (2)

  Theo PTHH (2):\(n_{Zn}=n_{H_2}=0,8\left(mol\right)\)

  \(m_{Zn}=n.M=0,8.65=52\left(g\right)\)

    bởi đăng hoa 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON