AMBIENT

Tính thể tích của hỗn hợp gồm 3,4g NH3 và 9,6g SO4?

bởi Phạm Khánh Linh 11/05/2019

1)Tính thể tích của hỗn hợp gồm 3,4g NH3 và 9,6g SO4(điều kiện tiêu chuẩn).

2)Tính khối lượng của H2SO4 để có phân tử bằng số phân tử có trong 4,48L khí N2( đều kiện tính chất)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 1.\(n_{NH_3}=\dfrac{m_{NH_3}}{M_{NH_3}}=\dfrac{3,4}{17}=0,2\left(mol\right)\)

  \(V_{NH_3}=n_{NH_3}.22,4=0,2.22,4=4,48\left(l\right)\)

  \(n_{SO_4}=\dfrac{m_{SO_4}}{M_{SO_4}}=\dfrac{9,6}{96}=0,1\left(mol\right)\)

  \(V_{SO_4}=n_{SO_4}.22,4=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

  \(V_{hh}=V_{NH_3}+V_{SO_4}=4,48+2,24=6,72\left(l\right)\)

  bởi Mạnh Toàn 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>