AMBIENT

Tính m oxit thu được khi đốt cháy 8,4g Fe trong không khí?

bởi Nguyễn Trà Long 11/05/2019

đốt cháy 8,4 gam sắt trong không khí thu được oxit sắt từ
a Tính khối lượng oxit sắt từ thu được
b để thu được lượng khí oxi cần dùng cho phản ứng trên cần dùng bao nhiêu gam KMnO4 biết hiệu suất phản ứng phân hủy KMnO4 là 80%

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • b) 2KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2

  Theo a) nO2 = 2/3nFe

  => nO2 = 0,1 mol

  Theo phtt nKMnO2 = 2nO2

  => nKMnO4 = 0,2 mol

  => mKMnO4 = 0,2 * 158 = 31,6 (g)

  Vì hiệu suất chỉ đạt 80% nên mKMnO4 = 31,6 * 80% = 25,28g

  bởi Khanh Ly Pham 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>