Tính V khí O2 đùng để đốt cháy 33,6g sắt?

bởi Lê Nhật Minh 11/05/2019

a. cho khí oxi tác dụng vừa đủ với 33,6 gam sắt, thu được oxit sắt từ. Tính thể tích khí oxi( đktc) đã phản ứng và khối lượng oxit sắt từ thu được sau phan ứng.

b. Tính khối lượng \(H_2SO_4\) có trong 196 gam dung dịch \(H_2SO_4\) 10/100.

c. Hòa tan 24 gam \(Na_2CO_3\)vào nước được dung dịch \(Na_2CO_3\) thu được.

Câu trả lời (1)

 • a)PTHH

  3Fe + 2O2 --to--> Fe3O4

  nFe=\(\dfrac{33,6}{56}\) = 0,9 mol

  +)nO2=2/3.0,9=0,6 mol

  =>VO2=0,6.22,4=13,44(l)

  +)nFe3O4=1/3.0,9=0,3 mol

  =>mFe3O4=0,3.232=69,6 (g)

  b)

  mH2SO4=\(\dfrac{C\%ddH2SO4.196}{100\%}=\dfrac{10\%.196}{100\%}=19,6\left(g\right)\)

  bởi Lương Giàu 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan