AMBIENT

Viết PTHH khi cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4?

bởi Trần Bảo Việt 08/05/2019

Cho 65g Fe vào dung dịch H2SO4 thu được 156g FeSO4

a) Viết phương trình hóa học xảy ra

b) Tính khối lượng H2SO4 đã phản ứng. Biết trong Fe có 15% tạp chất k phản ứng?

RANDOM

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>