YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính phần trăm khối lượng của các nguyên tố có trong 40g CuSO4?

Tính phần trăm khối lượng của các nguyên tố có trong 40g CuSO4

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(n_{CuSO_4}=\dfrac{40}{169}=0,25\left(mol\right)\)

  Ta có: \(n_{Cu}=n_S=n_{CuSO_4}=0,25\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{Cu}=0,25\times64=16\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow\%m_{Cu}=\dfrac{16}{40}\times100\%=40\%\)

  \(m_S=0,25\times32=8\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow\%m_S=\dfrac{8}{40}\times100\%=20\%\)

  Ta có: \(n_O=4n_{CuSO_4}=4\times0,25=1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_O=1\times16=16\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow\%m_O=\dfrac{16}{40}\times100\%=40\%\)

    bởi Nguyễn Thành Đạt 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON