Tính phần trăm khối lượng của các nguyên tố có trong 40g CuSO4?

bởi Anh Trần 11/05/2019

Tính phần trăm khối lượng của các nguyên tố có trong 40g CuSO4

Câu trả lời (1)

 • \(n_{CuSO_4}=\dfrac{40}{169}=0,25\left(mol\right)\)

  Ta có: \(n_{Cu}=n_S=n_{CuSO_4}=0,25\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{Cu}=0,25\times64=16\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow\%m_{Cu}=\dfrac{16}{40}\times100\%=40\%\)

  \(m_S=0,25\times32=8\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow\%m_S=\dfrac{8}{40}\times100\%=20\%\)

  Ta có: \(n_O=4n_{CuSO_4}=4\times0,25=1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_O=1\times16=16\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow\%m_O=\dfrac{16}{40}\times100\%=40\%\)

  bởi Nguyễn Thành Đạt 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan