ON
ADMICRO

Nguyễn Trà Giang's Profile

Nguyễn Trà Giang

Nguyễn Trà Giang

01/01/1970

Số câu hỏi 1847
Số câu trả lời 810
Điểm 1144
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (800)

  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 giờ
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 giờ
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 giờ
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 giờ
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 11 giờ
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 11 giờ
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 17 giờ
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 17 giờ
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày

 

1=>1