ON
YOMEDIA

Nguyễn Trà Giang's Profile

Nguyễn Trà Giang

Nguyễn Trà Giang

01/01/1970

Số câu hỏi 1568
Số câu trả lời 556
Điểm 889
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (545)

  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 12 giờ
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 17 giờ
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 19 giờ
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 22 giờ
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 22 giờ
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 23 giờ
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 23 giờ
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Trà Giang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 ngày

 

1=>1