AMBIENT

Xác định R biết rằng 2,3g R tác dụng vừa đủ với 1,12(l) Cl2?

bởi Nguyễn Bảo Trâm 13/05/2019

biết rằng 2,3 gam kim loại R tác dụng vừa đủ với 1,12 l khí Cl2 sinh ra hợp chất RCl. xđ nguyên tố R

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 2R+Cl2\(\overset{t^0}{\rightarrow}\)2RCl

  \(n_{Cl_2}=\dfrac{1,12}{22,4}=0,05mol\)

  \(n_R=2n_{Cl_2}=2.0,05=0,1mol\)

  \(M_R=\dfrac{2,3}{0,1}=23\left(Na\right)\)

  bởi Đoàn Ngọc Phú 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>