Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A?

bởi minh thuận 11/05/2019

Cho 18,6 gam hỗn hợp A gồm kim loại Zn và Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được dung dịch B chứa ZnSO4 và FeSO4 và có 6,72 lít khí hidro thoát ra (ở đktc).

a) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

b) Cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam muối khan?

Giúp mình câu b với nhé!!!

Câu trả lời (1)

 • a/ Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

  1 mol 1 mol

  x ← ?

  Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

  1 mol 1 mol

  x ← ?

  Số mol O2:

  \(n_{H_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\) (mol)

  Gọi x,y lần lượt là số mol của Zn và Fe trong hpt.

  \(\left\{{}\begin{matrix}65x+56y=18,6\\x+y=0,3\end{matrix}\right.\)

  Giải hpt ta được: x = 0,2 (mol); y = 0,1 (mol)

  Khối lượng Zn:

  \(m_{Zn}=n.M=0,2.65=13\left(g\right)\)

  Thành phần %m của Zn là:

  \(\%m_{Zn}=\dfrac{13.100\%}{18,6}=69,89\%\)

  Thành phần %m của Fe là:

  \(\%m_{Fe}=100\%-69,89\%=30,11\%\)

  b/ Tuii bó tay :vvv

  bởi phạm văn duy 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan