YOMEDIA

Nguyễn Xuân Ngạn's Profile

Nguyễn Xuân Ngạn

Nguyễn Xuân Ngạn

01/01/1970

Số câu hỏi 2178
Số câu trả lời 1313
Điểm 1607
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (278)

  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Xuân Ngạn: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF