ON
YOMEDIA

Nguyễn Xuân Ngạn's Profile

Nguyễn Xuân Ngạn

Nguyễn Xuân Ngạn

01/01/1970

Số câu hỏi 1471
Số câu trả lời 584
Điểm 887
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (569)

  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 phút
  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 giờ
  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 giờ
  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 16 giờ
  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 giờ
  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 22 giờ
  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 23 giờ
  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 23 giờ
  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 23 giờ
  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày

 

1=>1