ON
ADMICRO

Nguyễn Xuân Ngạn's Profile

Nguyễn Xuân Ngạn

Nguyễn Xuân Ngạn

01/01/1970

Số câu hỏi 1745
Số câu trả lời 882
Điểm 1185
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (867)

  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 giờ
  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 8 giờ
  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 13 giờ
  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 14 giờ
  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 17 giờ
  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày
  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Xuân Ngạn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày

 

1=>1