YOMEDIA
IN_IMAGE

Viết PTHH khi bcho hỗn hợp Fe3O4 và CuO tác dụng với H2, đun nóng?

Câu 1:

Dùng khí Hidro (H2) để khử hoàn toàn 54,4g hỗn hợp Fe3O4 và CuO . Sau khi phản ứng kết thúc thu được 40g hỗn hợp 2 kim loại.

a) Viết phương trình hóa học xãy ra ?

b) Tính khối lượng mỗi kim loại thu được ?

c) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các oxit ban đầu ?

Câu 2 :

Dùng khí CO để khử hoàn toàn 32g hỗn hợp Fe2O3 và CuO. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 24g hỗn hợp 2 kim loại .

a) Viết phương trình hóa học xãy ra ?

b) Tính khối lượng mỗi kim loại thu được ?

c) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các oxit ban đầu?

Câu 3 :

Cho 6,5 gam kẽm phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch axit clohidric.

a) Tính thể tích khí hidro thu được ở đktc ?

b) Tính nồng đọ mol của dung dịch muối thu được sau phản ứng ?

c) Tính nồng độ mol của dung dịch axit HCL dã dùng ?

Câu 4 :

Cho 25 gam dung dịch NaOH 4% tác dụng vừa đủ với 51 gam dung dịch H2SO4 0,2M(có thể tích 52ml). Tính nồng độ % các chất trong dung dịch sau phản ứng?

Giup mình trong hôm nay với ạ !!!

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Câu 1

  gọi n CuO = a mol

  -> mCuO = 80a (g)

  nFe3O4 = b mol

  -> mFe3O4 = 232b(g)

  PT

  CuO + H2 -> Cu + H2O

  a___________a (mol)

  Fe3O4 + 4H2 -> 3Fe + 4H2O

  b_______________3b(mol)

  Ta có

  m hỗn hợp oxit = 80a + 232b = 54,4 (I)

  m hỗn kim loại = 64a + 168b = 40 (II)

  giải HPT (I,II)

  a = 0,1 -> mCu = 0,1*64 = 6,4g

  b = 0,2 -> mFe = 0,2*168 = 33,6g

  m Fe3O4 = 0,2 * 232 = 46,4g

  -> %Fe3O4 = 46,4/54,4 *100% = 85,29%

  mCuO = 0,1 * 80 = 8g

  -> %CuO = 8/54,4 *100% = 14.71%

  Câu 2

  gọi n CuO = a mol

  -> mCuO = 80a (g)

  nFe3O4 = b mol

  -> mFe3O4 = 232b(g)

  PT

  CuO + CO -> Cu + CO2

  a___________a (mol)

  Fe3O4 + CO -> 3Fe + 3CO2

  b_______________3b(mol)

  Ta có

  m hỗn hợp oxit = 80a + 232b = 32 (I)

  m hỗn kim loại = 64a + 168b = 24 (II)

  giải HPT (I,II)

  a = 0,136 -> mCu = 0,136*64 = 8,704 g

  b = 0,09 -> mFe = 0,09*168 = 15,12g

  m Fe3O4 = 0,09 * 232 = 20,88g

  -> %Fe3O4 = 20,88/54,4 *100% = 80%

  mCuO = 0,136 * 80 = 10,88g

  -> %CuO = 10,88/54,4 *100% = 20%

    bởi Phạm Vy 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON