Đặng Ngọc Trâm's Profile

Đặng Ngọc Trâm

Đặng Ngọc Trâm

10/10/2000

THPT Trần Phú

Số câu hỏi 1083
Số câu trả lời 170
Điểm 383
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (113)

  • Đặng Ngọc Trâm: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng