YOMEDIA

Đặng Ngọc Trâm's Profile

Đặng Ngọc Trâm

Đặng Ngọc Trâm

10/10/2000

Số câu hỏi 2232
Số câu trả lời 1273
Điểm 1604
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (276)

  • Đặng Ngọc Trâm: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
ZUNIA9
 

 

ON