YOMEDIA

Đặng Ngọc Trâm's Profile

Đặng Ngọc Trâm

Đặng Ngọc Trâm

10/10/2000

Số câu hỏi 2236
Số câu trả lời 1274
Điểm 1605
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (277)

  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
AANETWORK
 

 

AANETWORK
OFF