YOMEDIA

Đặng Ngọc Trâm's Profile

Đặng Ngọc Trâm

Đặng Ngọc Trâm

01/01/1970

Số câu hỏi 1083
Số câu trả lời 170
Điểm 373
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (114)

  • Đặng Ngọc Trâm: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Đặng Ngọc Trâm: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Đặng Ngọc Trâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng