Tính m mỗi kim loại trong hỗn hợp biết đốt cháy 8,8g Cu, Mg thu được 12g oxit?

bởi Huong Duong 13/05/2019

1) đốt cháy 8,8 g hỗn hợp hồm CU và Mg trong khí oxi dư thì thu đc 12 g hỗn hợp 2oxit .tính klg mỗi kloại trong hỗn hợp

2) hòa tan 17,4 g hỗn hợp gồm FeO và Al2O3 cần dùng vừa đủ 250 g dung dịch axit sunfuric 15,68%

a) tính klg mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

b) tính C% của các chất trong dung dịch sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • 2a) Ta có:

  FeO + \(H_2SO_4\) -> FeSO4 + \(H_2O\)

  x...........x.................x............x

  \(Al_2O_3\)+ 3\(H_2SO_4\) -> \(Al_2\left(SO_4\right)_3\) + 3\(H_2O\)

  ..y..............3y...............y.................3y

  \(m_{H_2SO_4}\) = \(\dfrac{15,68.250}{100}\)= 39,2 g

  => \(n_{H_2SO_4}\)= \(\dfrac{39,2}{98}\)= 0,4 mol

  => x + 3y = 0,4 (1)

  Ta lại có:

  72x + 102y = 17,4 (2)

  Từ (1) và (2) có hệ pt

  Giải hệ pt ta có \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  => \(m_{FeO}\)= 0,1.72= 7,2 g

  => \(m_{Al_2O_3}\)= 17,4 - 7,2 = 10,2 g

  bởi Trần NgọcAnh 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan