YOMEDIA

Tính khối lượng H2 thu được khi cho 5,6g M tác dụng với HCl?

Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam kim loại M vào dung dịch HCl dư , phản ứng xảy ra theo sơ đồ:

M + axit clohiđric ----> muối clorua + hiđro

Thu lấy toàn bộ lượng khí H2 thoát ra. Dung dịch sau phản ứng nặng hơn dung dịch ban đầu 5,4 gam.

a) Tính khối lượng H2 thu được

b)Tính khối lượng HCl tham gia phản ứng.

  bởi Dell dell 11/05/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • CHÚC BẠN HỌC TỐT!yeuvuihaha

  \(n_M=\dfrac{5,6}{M}\left(mol\right)\)

  PTHH: \(2M+2xHCl\rightarrow2MCl_x+xH_2\)

  pư...........\(\dfrac{5,6}{M}\)....\(\dfrac{5,6x}{M}\).........\(\dfrac{5,6}{M}\)........\(\dfrac{14x}{5M}\) (mol)

  Theo đề bài, ta có: \(m_{ddHCl}+5,4=m_{MClx}\)

  \(\Rightarrow36,5.\dfrac{5,6x}{M}+5,4=\left(M+35,5x\right).\dfrac{5,6}{M}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{1022x}{5M}+5,4=5,6+\dfrac{198,8x}{M}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{1022x}{5M}-\dfrac{198,8x}{M}=5,6-5,4\)

  \(\Rightarrow\dfrac{1022x}{5M}-\dfrac{994x}{5M}=\dfrac{M}{5M}\)

  \(\Rightarrow28x=M\)

  Chọn \(x=1\Rightarrow M=28\left(Si\right)\) (Loại vì M là kim loại)

  Chọn \(x=2\Rightarrow M=56\left(Fe\right)\)(Chọn)

  Chọn \(x=3\Rightarrow M=84\) (Loại)

  \(\Rightarrow\)CTHH của M là Fe (Sắt)

  \(\Rightarrow n_{Fe}=\dfrac{5,6}{56}=0,1\left(mol\right)\)

  PTHH: \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

  pư..........0,1......0,2............0,1...........0,1 (mol)

  a) \(m_{H2}=2.0,1=0,2\left(g\right)\)

  b) \(m_{HCl}=36,5.0,2=7,3\left(g\right)\)

  Vậy.............

    bởi Nguyễn Thảo 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA