ON
YOMEDIA

Lê Chí Thiện's Profile

Lê Chí Thiện

Lê Chí Thiện

01/01/1970

Số câu hỏi 1225
Số câu trả lời 330
Điểm 832
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (345)

  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 12 giờ
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 12 giờ
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 13 giờ
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 13 giờ
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 13 giờ
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 17 giờ
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 18 giờ
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 19 giờ
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 19 giờ
  • Lê Chí Thiện: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 19 giờ

 

1=>1