Lê Chí Thiện's Profile

Lê Chí Thiện

Lê Chí Thiện

16/03/2001

THPT Chuyên Hà Giang

Số câu hỏi 1049
Số câu trả lời 161
Điểm 415
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (126)

  • Lê Chí Thiện: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Lê Chí Thiện: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Lê Chí Thiện: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Lê Chí Thiện: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng