YOMEDIA

Lê Chí Thiện's Profile

Lê Chí Thiện

Lê Chí Thiện

01/01/1970

Số câu hỏi 1049
Số câu trả lời 161
Điểm 415
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (126)

  • Lê Chí Thiện: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Lê Chí Thiện: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Lê Chí Thiện: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Lê Chí Thiện: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng