YOMEDIA

Lê Chí Thiện's Profile

Lê Chí Thiện

Lê Chí Thiện

16/03/2001

Số câu hỏi 2184
Số câu trả lời 1299
Điểm 1782
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (292)

  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Lê Chí Thiện: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Chí Thiện: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Lê Chí Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
ZUNIA9
 

 

ON