AMBIENT

Viết PTHH hi cho bột sắt cháy trong không khí?

bởi Tay Thu 17/05/2019

bài 1: Để 14g bột sắt trong không khí ( chứa 20% oxi và 80% nito về thể tích ). Sau một thời gian thu được 18,8g hỗn hợp chất rắn gồm: Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3.

a, lập PTHH

b. tính khối lượng oxi đã tham gia phản ứng

bài 2: Đốt 21,6g 1 miếng nhôm trong khí oxi. Sau một thời gian thu được 36g hỗn hợp chất rắn X gồm Al2O3 và Al dư (trong đó nhôm chiếm 15% về khối lượng)

a. Tính khối lượng oxi đã tham gia phản ứng.

b. Tính%khối lượng miếng nhôm đã bị oxi hóa bởi oxi của không khí

bài 3: Cho m gam hỗn hợp bột gồm 3 kim loại: Fe, Cu, Al cào 1 bình kín có chứa 8g khí oxi. Nung nóng bình một thời gian. Cho đến khi thể tích khí oxi giảm xuống còn 20% so với ban đầu thì thu được 24,5 g hợp chất rắn gồm FeO, Fe3O4, CuO, Al2O3, Cu, Fe, Al.

a. viết các PTHH xảy ra.

b, tính giá trị của m

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 2:

  nAl ban đầu=21,6/27=0,8(mol)

  nAl dư=36.15/100.27=0,2(mol)

  nAl2O3=85.36/100.102=0,3(mol)

  pt: 4Al+3O2--->2Al2O3

  a)nO2=3/2nAl2O3=3/2.0,3=0,45(mol)

  =>mO2=0,45.32=14,4(g)

  b)nAl=2nAl2O3=0,6(mol)

  =>mAl=0,6.27=16,2(g)

  =>%mAl p/ứ=16,2/21,6.100=75%

  bởi NGUYEN DUC HUY 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>