AMBIENT

Viết PTHH khi cho Al tác dụng với dung dịch HCl?

bởi na na 17/05/2019

Cho 5,4g Al t/d hoàn toàn với dung dịch HCl theo sơ đồ phản ứng

Al + HCl---> AlCl3 + H2

a) Lập phương trình phản ứng

b) Tính khối lượng AlCl3 sinh ra và thể tích khí H2 thu đc sau khi kết thúc phản ứng biết thể tích chất khí đo đktc

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH:

  2Al + 6HCl \(\rightarrow\) 2AlCl3 + 3H2

  b) Số mol Al tham gia phản ứng là:

  5,4 : 27 = 0,2 (mol)

  Theo PTHH, số mol AlCl3 sinh ra là 0,2 (mol).

  Khối lượng AlCl3 sinh ra là:

  0,2 (27 + 35,5.3) = 26,7 (g)

  Theo PTHH, số mol H2 sinh ra là:

  0,2 : 2 . 3 = 0,3 (mol)

  Thể tích H2 sinh ra là:

  0,3 . 22,4 = 6,72 (l)

  bởi Nguyễn Đức Thắng 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>