AMBIENT

Tính thể tích các chất sau phản ứng khi cho 2,24 lít CH4 tác dụng với 3,36 lít O2?

bởi Lan Anh 13/05/2019

Trong một bình kín chứa 2,24lít CH4 và 3,36 lít O2 đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất,bật tia lửa đốt cháy hỗn hợp.Tính thể tích các chất sau phản ứng.

Giải giúp mình với .Cảm mơn trước.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(n_{CH_4}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

  \(n_{O_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

  PT: CH4 + 2O2 \(\underrightarrow{t^o}\) CO2 + 2H2O

  Trước 0,1 0,15 0 0 mol

  Trong 0,075 0,15 0,075 0,15 mol

  Sau 0,025 0 0,075 0,15 mol

  \(V_{CO_2\left(đktc\right)}=0,075.22,4=1,68\left(l\right)\)

  \(V_{H_2O\left(đktc\right)}=0,15.22,4=3,36\left(l\right)\)

  bởi Tiênn Thùy 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>