AMBIENT

Tính m hỗn hợp Mg, Al để tác dụng đủ với 7840 ml khí oxi?

bởi Naru to 08/05/2019

Oxi hoá hoàn toàn x gam hỗn hợp Mg và Al cần dùng hết 7840 ml3 khí oxi ở đktc thu đc 24,4 g hỗn hợp 2oxit. Tìm x

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi x,y lần lượt là số mol của Mg, Al

  Đổi: 7840 ml = 7,84 lít

  => nO2 = \(\frac{7,84}{22,4}=0,35\) mol

  Pt: 2Mg + O2 --to--> 2MgO

  .......x........0,5x..............x

  .......4A + 3O2 --to--> 2Al2O3

  .........y....0,75y..............0,5y

  Ta có hệ pt: \(\left\{\begin{matrix} 0,5x + 0,75y = 0,35 & & \\ 40x + 51y = 24,4 & & \end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x = 0,1 & & \\ y = 0,4 & & \end{matrix}\right.\)

  mMg = 0,1 . 24 = 2,4 (g)

  mAl = 0,4 . 27 = 10,8 (g)

  mhh = mMg + mAl = 2,4 + 10,8 = 13,2 (g)

  Hay: x = 13,2

  bởi lê minh đạt 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>