YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính m hỗn hợp Mg, Al để tác dụng đủ với 7840 ml khí oxi?

Oxi hoá hoàn toàn x gam hỗn hợp Mg và Al cần dùng hết 7840 ml3 khí oxi ở đktc thu đc 24,4 g hỗn hợp 2oxit. Tìm x

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Gọi x,y lần lượt là số mol của Mg, Al

  Đổi: 7840 ml = 7,84 lít

  => nO2 = \(\frac{7,84}{22,4}=0,35\) mol

  Pt: 2Mg + O2 --to--> 2MgO

  .......x........0,5x..............x

  .......4A + 3O2 --to--> 2Al2O3

  .........y....0,75y..............0,5y

  Ta có hệ pt: \(\left\{\begin{matrix} 0,5x + 0,75y = 0,35 & & \\ 40x + 51y = 24,4 & & \end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x = 0,1 & & \\ y = 0,4 & & \end{matrix}\right.\)

  mMg = 0,1 . 24 = 2,4 (g)

  mAl = 0,4 . 27 = 10,8 (g)

  mhh = mMg + mAl = 2,4 + 10,8 = 13,2 (g)

  Hay: x = 13,2

    bởi lê minh đạt 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON