Lê Viết Khánh's Profile

Lê Viết Khánh

Lê Viết Khánh

12/06/2000

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Số câu hỏi 1025
Số câu trả lời 170
Điểm 314
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (114)

  • Lê Viết Khánh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Lê Viết Khánh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Lê Viết Khánh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Lê Viết Khánh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Lê Viết Khánh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Lê Viết Khánh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Lê Viết Khánh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Lê Viết Khánh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Lê Viết Khánh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • Lê Viết Khánh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng