YOMEDIA

can tu's Profile

can tu

can tu

19/04/1999

Số câu hỏi 2706
Số câu trả lời 1715
Điểm 3830
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (258)

  • can tu: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • can tu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • can tu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • can tu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • can tu: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • can tu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • can tu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • can tu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • can tu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • can tu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
ZUNIA9
 

 

ON