can tu's Profile

can tu

can tu

19/04/1999

THPT Bảo Lạc

Số câu hỏi 150
Số câu trả lời 230
Điểm 125
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (25)

  • can tu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • can tu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
  • can tu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
  • can tu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
  • can tu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • can tu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • can tu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • can tu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • can tu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • can tu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng