YOMEDIA

Viết PTHH khi cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4?

Cho 2,8 g sắt (Fe) tác dụng với axit sunfuric (H2SO4) tạo thành muối sắt (II) sunfat (FeSO4) và khí hiđro (H2)

a) viết phương trình hóa học .

b) tính khối lượng muối sắt () sunfat thu được .

  bởi thu hảo 11/05/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a)PTHH:

  \(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\)

  b)Số mol của Fe:

  \(n_{Fe}=\dfrac{2,8}{56}=0,05\left(mol\right)\)

  Theo PTHH ta có:

  Fe + H2SO4 \(\rightarrow\) FeSO4 + H2

  1mol 1mol 1mol 1mol

  0,05mol 0,05mol 0,05mol 0,05mol

  Khối lượng FeSO4 thu được:

  \(m_{\text{ FeSO_4 }}=0,05.152=7,6\left(g\right)\)

    bởi Phạm Tuấn 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA