Tính mHCl cần dùng để tác dụng với 6,5g Zn?

bởi Mai Hoa 17/05/2019

Cho 6,5 gam Zn phản ứng hết với dung dịch HCl tạo thành ZaCl2 và H2

a) Tính khối lượng HCl cần dùng.

b) Tính VH2 (ĐKTC)

Câu trả lời (1)

 • \(n_{Zn}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{6.5}{65}=0,1mol\)

  \(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\)

  1mol 2mol 1mol 1mol

  0,1mol 0,2mol 0,1mol

  a) mHCl=n.M=0,2.36,5=7,3 g

  b)VH2 (đktc) =n.22,4=0,1.22,4=2,24 l

  bởi nguyễn thu huyền 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Trieu Tien

  Cho 4,8 g Mg tác dụng vs dung dịch HCl 2%

  a) Tính khối lượng HCl đã dùng

  b) Tính VH2 ở đktc

  c) Tính C% MgCl2 thu đk

 • Lê Nhật Minh

  Hòa tan 3,45g Natri vào 200g nước sau phản ứng thu được Natri hiđrôxit (NaOH) và khí hiđrôxit (H2)

  a. Viết phương trình phản ứng xảy ra

  b. Tính khối lượng của Natri hđrôxit và khí hiđrôxit sinh ra sau phản ứng

  c. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng

  | Na - 23 , H - | , 6 = 16 |

 • Huong Duong

  Dùng khí hiđro để khử hết 50g hỗn hợp A gồm đồng(II)oxit và sắt(III)oxitoxit. Biết trong hỗn hợp sắt(III)oxit chiếm 80% khối lượng. Thể tích khí H2 cần dùng đktc

 • thu trang

  Khử hoàn toàn 31,2 g hỗn hợp \(Fe_3O_{4_{ }}\) và CuO can 11,2 l \(H_2\). Tính thành phần phần trăm các oxit trong hỗn hợp

 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Đốt cháy 125g quặng pirit sắt trong đó có chứa 4% tạp chất thu được sắt ba(Fe2O3) oxit và lưu huỳnh đioxit(SO2)

  1)Tính thể tích SO2 ở đktc 2)Tính MFe2O3 3)Tính thể tích không khí(biết Vo2 bằng 1/5 Vkk Giải giúp mình với!
 • Mai Thuy

  Cho 4,06 gam hh Al và Zn tác dụng với 200 ml dd HCl 2,3M.

  a) Nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn thì các kim loại có tan hết không?

  b) Nếu trong thí nghiệm trên có 2,128 lít khí H2 (đktc) thoát ra thì sau khi cô cạn cẩn thận dd thu được bao nhiêu g muối khan.

  Giúp mình với!!!

  Cảm ơn trước nha!!!!

 • Tay Thu

  bài 1: Để 14g bột sắt trong không khí ( chứa 20% oxi và 80% nito về thể tích ). Sau một thời gian thu được 18,8g hỗn hợp chất rắn gồm: Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3.

  a, lập PTHH

  b. tính khối lượng oxi đã tham gia phản ứng

  bài 2: Đốt 21,6g 1 miếng nhôm trong khí oxi. Sau một thời gian thu được 36g hỗn hợp chất rắn X gồm Al2O3 và Al dư (trong đó nhôm chiếm 15% về khối lượng)

  a. Tính khối lượng oxi đã tham gia phản ứng.

  b. Tính%khối lượng miếng nhôm đã bị oxi hóa bởi oxi của không khí

  bài 3: Cho m gam hỗn hợp bột gồm 3 kim loại: Fe, Cu, Al cào 1 bình kín có chứa 8g khí oxi. Nung nóng bình một thời gian. Cho đến khi thể tích khí oxi giảm xuống còn 20% so với ban đầu thì thu được 24,5 g hợp chất rắn gồm FeO, Fe3O4, CuO, Al2O3, Cu, Fe, Al.

  a. viết các PTHH xảy ra.

  b, tính giá trị của m

 • Hương Lan

  Đốt cháy hoàn toàn NATRI trong 5.6 lít khí oxi ( đktc), thu được NATRI OXIT

  a) Viết phương trình phản ứng xảy ra ?

  b) Tính khối lượng NATRI đã phản ứng

 • Nguyễn Hiền

  Cho kim loại kẽm phản ứng với dung dịch HCL. Sau phản ứng thu được 2,24(l) khí thoát ra ở đktc
  a) Viết PTHH
  b) tính khối lượng Zn
  c)Tính khối lượng dung dịch axit NaOH 15% cần để trung hòa hết lượng axit trên

 • Xuan Xuan

  Đốt cháy hoàn toàn 25,2 g sắt trong bình chứa khí O2.

  a. Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra.

  b. Tính thể tích khí O2(ở đktc) đã tham gia phản ứng trên.

  c. Tính khối lượng KClO3cần dùngđể khi phân huỷ thì thu được một thể tích khí O2(ở đktc) bằng với thể tích khí O2đã sử dụng ở phản ứng trên