RANDOM

Viết PTHH khi cho khí H2 tác dụng với Fe2O3?

bởi Phạm Khánh Ngọc 13/05/2019

Người ta dùng 6,72 (l) khí hiđro để khử hoàn toàn m (g) Fe2O3.

a) Viết PTPƯ.

b) Tính m.

c) Tính khối lượng sắt thu được.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Fe2O3 + 3H2 -> 2Fe + 3H2O

  nH2=0,3(mol)

  Theo PTHH ta có:

  nFe2O3=\(\dfrac{1}{3}\)nH2=0,1(mol)

  nFe=2nFe2O3=0,2(mol)

  mFe2O3=160.0,1=16(g)

  mFe=56.0,2=11,2(g)

  bởi Quỳnh Như 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA