YOMEDIA

Hoá Học 8 Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Ở chương 3 môn Hóa học 8 này, chúng ta sẽ nghiên cứu các kiến thức về Mol và một số công thức tính toán sử dụng trong bộ môn Hóa học, qua đó, các em học sinh sẽ nắm được các khái niệm về Mol, tỉ khối chất khí, vận dụng và biến đổi công thức để giải nhanh các bài toán liên quan trong chương trình. Học247 đã tổng hợp và biên soạn lại nội dung đầy đủ của chương qua các phần tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các ví dụ tương ứng có hướng dẫn giải chi tiết, phương pháp giải các bài tập SGK. Mời các em cùng theo dõi. 

AANETWORK
 

 

AANETWORK
OFF