Viết PTHH khi cho kẽm tác dụng với dung dịch HCl?

bởi Nguyễn Hiền 17/05/2019

Cho kim loại kẽm phản ứng với dung dịch HCL. Sau phản ứng thu được 2,24(l) khí thoát ra ở đktc
a) Viết PTHH
b) tính khối lượng Zn
c)Tính khối lượng dung dịch axit NaOH 15% cần để trung hòa hết lượng axit trên

Câu trả lời (1)

 • n\(_{H_2}\) = \(\dfrac{2,24}{22,4}\)= 0,1 (mol)

  a)

  PTHH: Zn + 2HCl ----> ZnCl2 + H2\(\uparrow\)

  mol: __0,1<-0,2<------------------0,1

  b) m\(_{Zn}\)= 0,1 . 65 = 6,5 (g)

  c)

  PTHH: NaOH + HCl ----> NaCl + H2O

  mol:__0,2<------0,2

  m\(_{NaOH}\)= 0,2 . 40 = 8 (g)

  mdd\(_{NaOH}\) = \(\dfrac{8.100}{15}\)= 53,33 (g)

  bởi Lê Thị Thu Hằng 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Hương Lan

  Đốt cháy hoàn toàn NATRI trong 5.6 lít khí oxi ( đktc), thu được NATRI OXIT

  a) Viết phương trình phản ứng xảy ra ?

  b) Tính khối lượng NATRI đã phản ứng

 • Tay Thu

  bài 1: Để 14g bột sắt trong không khí ( chứa 20% oxi và 80% nito về thể tích ). Sau một thời gian thu được 18,8g hỗn hợp chất rắn gồm: Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3.

  a, lập PTHH

  b. tính khối lượng oxi đã tham gia phản ứng

  bài 2: Đốt 21,6g 1 miếng nhôm trong khí oxi. Sau một thời gian thu được 36g hỗn hợp chất rắn X gồm Al2O3 và Al dư (trong đó nhôm chiếm 15% về khối lượng)

  a. Tính khối lượng oxi đã tham gia phản ứng.

  b. Tính%khối lượng miếng nhôm đã bị oxi hóa bởi oxi của không khí

  bài 3: Cho m gam hỗn hợp bột gồm 3 kim loại: Fe, Cu, Al cào 1 bình kín có chứa 8g khí oxi. Nung nóng bình một thời gian. Cho đến khi thể tích khí oxi giảm xuống còn 20% so với ban đầu thì thu được 24,5 g hợp chất rắn gồm FeO, Fe3O4, CuO, Al2O3, Cu, Fe, Al.

  a. viết các PTHH xảy ra.

  b, tính giá trị của m

 • Mai Thuy

  Cho 4,06 gam hh Al và Zn tác dụng với 200 ml dd HCl 2,3M.

  a) Nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn thì các kim loại có tan hết không?

  b) Nếu trong thí nghiệm trên có 2,128 lít khí H2 (đktc) thoát ra thì sau khi cô cạn cẩn thận dd thu được bao nhiêu g muối khan.

  Giúp mình với!!!

  Cảm ơn trước nha!!!!

 • Mai Hoa

  Cho 6,5 gam Zn phản ứng hết với dung dịch HCl tạo thành ZaCl2 và H2

  a) Tính khối lượng HCl cần dùng.

  b) Tính VH2 (ĐKTC)

 • Trieu Tien

  Cho 4,8 g Mg tác dụng vs dung dịch HCl 2%

  a) Tính khối lượng HCl đã dùng

  b) Tính VH2 ở đktc

  c) Tính C% MgCl2 thu đk

 • Xuan Xuan

  Đốt cháy hoàn toàn 25,2 g sắt trong bình chứa khí O2.

  a. Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra.

  b. Tính thể tích khí O2(ở đktc) đã tham gia phản ứng trên.

  c. Tính khối lượng KClO3cần dùngđể khi phân huỷ thì thu được một thể tích khí O2(ở đktc) bằng với thể tích khí O2đã sử dụng ở phản ứng trên

 • Phạm Khánh Ngọc

  Hòa tan hết 4 gam một kim loại M vào 96,2g nước thì thu được ddA có nồng độ 7,4 % và thể tích lít khí B (đktc)
  a) Viết PTHH
  b) Xác định M
  c) Tính V

 • Nguyễn Anh Hưng

  Tính số mol khí sunfurơ sinh ra trong mỗi trường hợp sau :

  a) có 1,5 mol khí oxi tham gia phản ứng với lưu huỳnh

  b) đốt cháy hoàn toàn 38,4 g lưu huỳnh trong khí oxi

 • na na

  Cho 5,4g Al t/d hoàn toàn với dung dịch HCl theo sơ đồ phản ứng

  Al + HCl---> AlCl3 + H2

  a) Lập phương trình phản ứng

  b) Tính khối lượng AlCl3 sinh ra và thể tích khí H2 thu đc sau khi kết thúc phản ứng biết thể tích chất khí đo đktc

 • hi hi

  Đốt cháy lưu huỳnh trong 7 lít ô xi ,sau phản ứng thu được 4,48 lít SO2 (các thể tích đo ở đktc)

  a) Viết PTHH
  b) Tính thể tích lưu huỳnh phản ứng
  c)Tính thể tích ô xi sau phản ứng (còn lại sau phản ứng)