YOMEDIA
IN_IMAGE

Viết PTHH khi cho 5,6g Fe vào bình chứa dung dịch H2SO4?

câu 6 : cho 5,6 g Fe vào bình chứa dung dịch axit sunfuric
a) viết PTHH
b) tính khối lượng các sản phẩm tạo thành
c) nếu dùng toàn bộ lượng khí vừa sinh ra ở trên để khử sắt (III) oxit thì sau phản ứng thu được bao nhiêu g Fe ?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a, \(3Fe+4H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+Fe_2\left(SO_4\right)_3+4H_2\)

  b, \(n_{Fe}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{5.6}{56}=0.1mol\)

  Từ phương trình ta có:

  \(n_{FeSO_4}=\dfrac{1}{3}n_{Fe}=\dfrac{1}{3}.0,1=0.03mol\)

  \(\Rightarrow m_{FeSO_4}=n.M=0,03.152=4.56g\)

  Từ phương trình ta có:

  \(n_{Fe_2\left(SO_4\right)_3}=n_{FeSO_4}=0.03mol\)

  \(\Rightarrow m_{Fe_2\left(SO_4\right)_3}=n.M=0,03.400=12g\)

  c, Từ phương trình ta có:

  \(n_{H_2}=4n_{FeSO_4}=4.0,03=0,12mol\)

  PTHH: \(3H_2+Fe_2O_3\rightarrow2Fe+3H_2O\)

  Từ phương trình ta có:

  \(n_{Fe}=\dfrac{2}{3}n_{H_2}=\dfrac{2}{3}.0,12=0,08mol\)

  \(\Rightarrow m_{Fe}=n.M=4.48g\)

    bởi Tran Thi Kim Quy 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON