AMBIENT

Viết PTHH khi cho 5,6g Fe vào bình chứa dung dịch H2SO4?

bởi cuc trang 17/05/2019

câu 6 : cho 5,6 g Fe vào bình chứa dung dịch axit sunfuric
a) viết PTHH
b) tính khối lượng các sản phẩm tạo thành
c) nếu dùng toàn bộ lượng khí vừa sinh ra ở trên để khử sắt (III) oxit thì sau phản ứng thu được bao nhiêu g Fe ?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a, \(3Fe+4H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+Fe_2\left(SO_4\right)_3+4H_2\)

  b, \(n_{Fe}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{5.6}{56}=0.1mol\)

  Từ phương trình ta có:

  \(n_{FeSO_4}=\dfrac{1}{3}n_{Fe}=\dfrac{1}{3}.0,1=0.03mol\)

  \(\Rightarrow m_{FeSO_4}=n.M=0,03.152=4.56g\)

  Từ phương trình ta có:

  \(n_{Fe_2\left(SO_4\right)_3}=n_{FeSO_4}=0.03mol\)

  \(\Rightarrow m_{Fe_2\left(SO_4\right)_3}=n.M=0,03.400=12g\)

  c, Từ phương trình ta có:

  \(n_{H_2}=4n_{FeSO_4}=4.0,03=0,12mol\)

  PTHH: \(3H_2+Fe_2O_3\rightarrow2Fe+3H_2O\)

  Từ phương trình ta có:

  \(n_{Fe}=\dfrac{2}{3}n_{H_2}=\dfrac{2}{3}.0,12=0,08mol\)

  \(\Rightarrow m_{Fe}=n.M=4.48g\)

  bởi Tran Thi Kim Quy 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>