YOMEDIA

Lê Nhật Minh's Profile

Lê Nhật Minh

Lê Nhật Minh

06/09/1989

Số câu hỏi 4479
Số câu trả lời 2528
Điểm 3149
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

Điểm thưởng gần đây (591)

  • Lê Nhật Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 tuần
  • Lê Nhật Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Lê Nhật Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Lê Nhật Minh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Nhật Minh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Nhật Minh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Lê Nhật Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Lê Nhật Minh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Lê Nhật Minh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Lê Nhật Minh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF