AMBIENT

Tính V khí thu được khi cho 5g M tác dụng với HCl biết sau phản ứng thu được 5,71g muối khan?

bởi Nguyễn Vũ Khúc 15/05/2019

1.Cho 14,7 g hỗn hợp X gồm Cu,Fe,Al tác dụng hết với dung dịch \(H_2SO_{4\left(đặc,nóng\right)}\) thu được m gam muối và 12,32 lít \(SO_2\) (ĐKTC).Tính giá trị của m?

2.Hòa tan hoàn toàn 5,0 g hỗn hợp 2 kim loại bằng dung dịch HCl thu được 5,71 g muối khan và V lít khí X (đktc).Tính giá trị của V.

3.Hòa tan hoàn toàn một muối cacbonat của kim loại có hóa trị I và một muối cacbonat của kim loại có hóa trị II vafo dung dịch HCl thu đc 4,48 lít \(CO_2\) (ĐKTC) .Tính kl muối mới tạo thành?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 2 ) Gọi A và B lần lượt là 2 KL trong hh vói hóa trị x và y

  2A + 2xHCl ---> 2AClx + H2

  2B + 2yHCl ---> 2BCly + H2

  Ta có : m muối = mhh + mCl

  => mCl = 5,71 - 5 = 0,71 g

  => nCl = 0,02 mol

  => nH2 = 0,5 nHCl = 0,5 nCl = 0,01 mol
  VH2 = 0,01 . 22,4 = 0,224 l

  bởi Tuấn Lê 15/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>