YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 75 SGK Hóa học 8

Giải bài 2 tr 75 sách GK Hóa lớp 8

Lưu huỳnh S cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, gây ho, đó là khí lưu huỳnh đioxit có công thức hóa học là SO2

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng lưu huỳnh cháy trong không khí.

b) Biết khối lượng lưu huỳnh đioxit tham gia phản ứng là 1,6 g. Hãy tìm:

- Thể tích khí lưu huỳnh đioxit sinh ra ở đktc

- Thể tích không khí cần dùng ở đktc. Biết khí oxi chiếm 1/5 thể tích của không khí.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Câu a:

Phương trình hóa học của S cháy trong không khí:

S + O2 → SO

Câu b:

Số mol của S tham gia phản ứng:

nS = 16 : 32 = 0,05 mol 

Theo phương trình hóa học, ta có: nSO2 = nS = nO2 = 0,05 mol

⇒ Thể tích khí sunfurơ sinh ra ở đktc là:

VSO2 = 22,4.n = 22,4.0,05 = 1,12 lít

Tương tự thể tích khí oxi cần dùng ở đktc là:

VO= 22,4 . n = 22,4.0,05 = 1,12 lít

Vì khí oxi chiếm 1/5 thể tích của không khí nên thể tích không khí cần là: 

⇒ Vkk = 5.VO2 = 5.1,12 = 5,6 lít

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 75 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON