YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 5: Study Habits - Thói quen học tập

Thói quen học tập là nội dung các em sẽ tìm hiểu ở Unit 5 Study Habits của môn Tiếng Anh lớp 8. Bài giảng gồm các phần Getting started, Reading, Speaking, Listening, Writing, Language Focus và Vocabulary với đầy đủ nội dung bám sát chương trình SGK. Ngoài ra, để ôn tập và chuẩn bị bài tốt các em có thể luyện tập thêm các câu hỏi trắc nghiệm. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề Thói quen học tập sẽ giúp các em có thể phát triển thêm từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó nhanh chóng, hiệu quả.

Chủ đề Tiếng Anh 8

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF