AMBIENT

Tính thể tích CO dùng để khử 23,2g Fe3O4?

bởi Phạm Phú Lộc Nữ 14/05/2019

Khử hoàn toàn 23,2g Fe3O4 bằng CO ở nhiệt độ cao theo sơ đồ phản ứng

Fe3O4 +CO--->Fe +CO2

a) Tính thể tích CO tối thiểu (đktc) để thực hiện quá trình trên

b)Tính khối lg chất rắn tạo thành sau phản ứng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(n_{Fe_3O_4}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{23,2}{56.3+16.4}=\dfrac{23.2}{232}=0,1\left(mol\right)\)

  \(Fe_3O_4+4CO\xrightarrow[t^o]{}3Fe+4CO_2\)

  1 : 4 : 3 : 4

  \(0,1\rightarrow0,4\rightarrow0,3\rightarrow0,4\left(mol\right)\)

  \(V_{CO}=n.22,4=0,4.22,4=8,96\left(l\right)\)

  b) \(m_{Fe}=n.M=0,3.56=16,8\left(g\right)\)

  bởi Nguyen Duc Hau 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>