YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính thể tích CO dùng để khử 23,2g Fe3O4?

Khử hoàn toàn 23,2g Fe3O4 bằng CO ở nhiệt độ cao theo sơ đồ phản ứng

Fe3O4 +CO--->Fe +CO2

a) Tính thể tích CO tối thiểu (đktc) để thực hiện quá trình trên

b)Tính khối lg chất rắn tạo thành sau phản ứng

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(n_{Fe_3O_4}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{23,2}{56.3+16.4}=\dfrac{23.2}{232}=0,1\left(mol\right)\)

  \(Fe_3O_4+4CO\xrightarrow[t^o]{}3Fe+4CO_2\)

  1 : 4 : 3 : 4

  \(0,1\rightarrow0,4\rightarrow0,3\rightarrow0,4\left(mol\right)\)

  \(V_{CO}=n.22,4=0,4.22,4=8,96\left(l\right)\)

  b) \(m_{Fe}=n.M=0,3.56=16,8\left(g\right)\)

    bởi Nguyen Duc Hau 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON